Εξωσωματική γονιμοποίηση
Κλασσική εξωσωματική (IVF) και εξωσωματική με μικρογονιμοποίηση ωαρίων (ICSI)

Η εξωσωματική γονιμοποίηση εφαρμόζεται για να ξεπεραστούν μια σειρά προβλημάτων υπογονιμότητας και για πολλά ζευγάρια είναι η μοναδική λύση για να την απόκτηση παιδιού.

Η εξωσωματική, αναφέρεται στη γονιμοποίηση ωαρίων από σπερματοζωάρια έξω από το σώμα της γυναίκας, στο εργαστήριο.

Στην κλασική εξωσωματική (in vitro fertilization, IVF), τα ειδικά προετοιμασμένα σπερματοζωάρια και ωάρια τοποθετούνται σε ένα τρυβλίο όπου πραγματοποιείται η γονιμοποίηση.

Στην περίπτωση της μικρογονιμοποίησης (intra-cytoplasmic sperm injection, ICSI), ο εξειδικευμένος Εμβρυολόγος επιλέγει ένα μόνο σπερματοζωάριο και κάτω από εξαιρετικά λεπτούς μικροσκοπικούς χειρισμούς, το τοποθετεί μέσα στο ωάριο.

roussa72@