Το HPV-DNA τεστ είναι μία εξέταση της μοριακής κυτταρολογίας, αυτοματοποιημένη, άσχετα με το εάν υπάρχει βλάβη ή όχι στον τράχηλο, που έχει τη δυνατότητα ανίχνευσης  γενετικού υλικού (DNA) του HPV, ώστε με αυτόν τον τρόπο να μπορούν να ταυτοποιηθούν οι διάφοροι τύποι του ιού. Η εξέταση γίνεται με το ίδιο δείγμα κυττάρων που λαμβάνεται κατά τη διάρκεια του ThinPrep Παπ Τεστ.

roussa72@