Υπερηχογράφημα Κυήσεως

Ο υπερηχογραφικός έλεγχος καθ’ όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης είναι θεμελιώδους σημασίας για την έγκαιρη διάγνωση και παρακολούθηση της κύησης, γι’ αυτό και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του προγεννητικού ελέγχου. Μελετώντας τη δομή και τη λειτουργία των ανατομικών σχηματισμών του κυήματος, τη ροή αίματος δια του πλακούντα και συνεκτιμώντας μια πληθώρα ειδικών υπερηχογραφικών παραμέτρων και μετρήσεων, μπορεί εγκαίρως να ανιχνευτούν συγγενείς-γενετικές ανωμαλίες του εμβρύου καθώς και διάφορες άλλες παθολογικές καταστάσεις όπως καθυστέρηση της ανάπτυξης του εμβρύου, εξωμήτριος κύηση ή άλλες γυναικολογικές επιπλοκές.

Το υπερηχογράφημα κατά την διάρκεια της κύησης μπορεί να είναι είτε διακοιλιακό-υπερηβικό, είτε διακολπικό-ενδοκολπικό. Καθεμία από τις μεθόδους αυτές έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, γι’ αυτό και συνήθως συμπληρώνουν η μία την άλλη.

Τα βασικά υπερηχογραφήματα της εγκυμοσύνης θα τα βρείτε στην ενότητα εγκυμοσύνη /υπερηχογραφήματα.

 

 

roussa72@